Den 21. september 2022 udsendte Datatilsynet en pressemeddelelse med konklusionen af deres evaluering af Google Analytics som dataindsamlingsværktøj. 

Konklusionen er klar. Brug af Google Analytics er GDPR-stridigt. 

Grunden til dette er at Google Analytics, i sin oprindelige form, sender europæisk persondata ud af EU og videre til USA.

Kan man stadig bruge Google Analytics i Danmark?

Det korte svar er nej, men det er muligt at tage forholdsregler, der kan gøre Google Analytics lovligt.

Beslutningen om ulovliggørelsen af Google Analytics har ulmet siden januar 2022, hvor den østrigske pendant til Datatilsynet traf flere afgørelser om brugen af Google Analytics til dataindsamling. Siden er lignende afgørelser truffet i Frankrig og Italien. I alle sager er afgørelsen, at Google Analytics under de givne omstændigheder ikke var lovligt anvendt.

Selvom sagerne i de forskellige lande har været af forskellig art, vurderes de alle ud fra samme fælleseuropæiske regler om beskyttelse af persondata under Det Europæiske Databeskyttelsesråd. Derfor påvirker afgørelserne også os i Danmark.

Det danske Datatilsyns formulering giver heller ingen grund til at tvivle. 

“ […] konklusionen er dog stadig, at værktøjet ikke uden videre kan bruges lovligt.”

Den opmærksomme læser vil dog opfange at der bliver åbnet op for en alternativ løsning i brugen af Google Analytics. Datatilsynet nævner nemlig også at man kan implementere en række foranstaltninger ud over de indstillinger som Google Analytics som standard tilbyder. 

Foranstaltningerne vender vi tilbage til senere i artiklen.

Hvad skal du gøre?

Datatilsynet har heldigvis forståelse for at dette påvirker rigtig mange virksomheder og foreninger, som benytter sig af Google Analytics i dag. 

Derfor er der også udmeldt, at man nu skal begynde at lægge en plan for enten at lovliggøre sin dataindsamling gennem Google Analytics, eller finde et alternativt værktøj til statistik over trafik på sin hjemmeside.

Med andre ord behøver du ikke smide alt og droppe din dataindsamling lige nu og her, men du skal altså i gang med at omstille dit tekniske setup hurtigst muligt. 

Sådan gør du Google Analytics lovligt i Danmark

Det er muligt at fortsætte med at bruge Google Analytics på lovlig vis i Danmark. Det kræver dog foranstaltninger, som teknisk kan være omfangsrige. Disse foranstaltninger er at opsætte en proxy mellem din hjemmeside og Google Analytics. Med andre ord en server som filtrerer og anonymiserer den data som sendes videre til Google, ud af EU.

Udover den tekniske hovedpine i at skabe en proxy, vil det også bevirke at der er noget af den data du får præsenteret i Google Analytics i dag, som du ikke længere vil have adgang til. Og ud fra et marketingssynspunkt er dette et meget stort minus.

Hvis vi tager fat på det tekniske først vil det betyde at du skal investere i en server – placeret inden for EU – opsætte den til at sortere, kryptere og pseudonymisere dataen, så kun du kan se de personfølsomme elementer i dataen, og herefter videresende dataen til Google, så du kan få vist dine statistikker. Dette vil for de fleste kræve ekstern assistance i form af et bureau eller en dataarkitekt.

Efterfølgende vil du kun have adgang til en begrænset mængde af den data der faktisk indsamles fra din hjemmeside. Det vil betyde at du eksempelvis ikke vil kunne se hvilken kanal et givent besøg er kommet fra. Det alene gør Google Analytics stort set ubrugeligt til statistik – ud fra et marketings-synspunkt. 

Alternativer til Google Analytics

Der findes et utal af alternativer til dataindsamling, som overholder den gældende GDPR lovgivning. 

Vi er varme fortalere for Piwik Pro, som er udviklet af et polsk selskab, og holder al data på serveren som alle er placeret inden for grænserne hvor GDPR er gældende. Det vil sige at du trygt kan anvende Piwik Pro til at indsamle data om dine besøgende. Samtidig er systemet brugervenligt og giver samme datapræsentation som Google Analytics, dog på en mere visuel måde, og med en mere intuitiv navigation. Piwik Pro har en gratis version som kan være rigeligt til de fleste forretninger. 

Andre alternativer som kan nævnes er SmartLook, Clicky, Heap og mange flere. Nogle kræver at man er betalende abonnent, men de fleste har en gratis version.  

Før du skifter Google Analytics ud

Inden du smider al data ud og starter forfra i et nyt program, skal du overveje hvordan et skifte vil påvirke din forretning. Nogle bruger Google Analytics i stort omfang og i forbindelse med andre eksterne systemer, men andre blot bruger det til at se hvor meget trafik der kommer ind på et website.

Brug derfor lidt tid på at overveje hvad der vil fungere bedst for dig. Har du brug for sparring eller rådgivning er du selvfølgelig altid velkommen til at kontakte os.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *