Cookie- & privatlivspolitik

0. Ejeroplysninger

Denne hjemmeside udbydes af:

Nuub ApS Herstedvang 7C, 1 sal.
2620 Albertslund
CVR nr. 35528970

1. Vilkår for brug af websitet

Ved at få adgang til dette websted accepterer du at være bundet af disse vilkår og betingelser for brug af hjemmesiden, alle gældende love og bestemmelser, og accepterer, at du er ansvarlig for overholdelse af gældende lovgivning i Danmark. Hvis du ikke er enig i nogle af disse vilkår, er det ikke tilladt for dig af adgang til dette websted. Materialerne på denne hjemmeside er beskyttet af gældende copyright og varemærkeret.

2. Brugslicens

Der gives tilladelse til midlertidigt at downloade en kopi af materialerne (information eller software) på Nuub ApS’ hjemmeside til personlig, ikke-kommerciel, midlertidig visning. Dette er tildeling af en licens, ikke en overdragelse af titel, og under denne licens må du ikke:

I. Ændre eller kopiere materialerne

II. Brug materialerne til ethvert kommercielt formål eller til offentlig visning (kommerciel eller ikke-kommerciel)

III. Forsøg på at dekompilere eller omvendt konstruere software, der findes på Nuub ApS’ websted 

IV. Fjern ethvert ophavsret eller andre proprietære notater fra materialerne eller 

V. Overføre materialerne til en anden person eller “spejle” materialerne på en anden server.

Denne licens opsiges automatisk, hvis du overtræder nogen af disse begrænsninger og kan opsiges af Nuub ApS til enhver tid. Ved afslutningen af dit besøg på vores hjemmeside opsiges denne licens, og du skal du destruere alle downloadede materialer, du er i besiddelse af, uanset om det er i elektronisk eller trykt format.

3. Ansvarsfraskrivelse

Materialerne på Nuub ApS’ hjemmeside leveres “som det er”. Nuub ApS giver ingen garantier, udtrykt eller underforstået, og afskriver og afviser alle andre garantier, herunder, men ikke begrænset til, underforståede garantier eller betingelser for salgbarhed, egnethed til et bestemt formål eller ikke-krænkelse af intellektuel ejendomsret eller anden krænkelse af rettigheder.

Derudover garanterer Nuub ApS ikke, eller fremsætter nogen bemærkninger vedrørende nøjagtigheden, sandsynlige resultater eller pålideligheden af brugen af materialet på vores hjemmeside eller på anden måde relateret til sådanne materialer eller på websteder, der er linket til vores hjemmeside.

4. Begrænsninger

Nuub ApS eller vores leverandører er under ingen omstændigheder ansvarlige for eventuelle skader (herunder uden begrænsning skader for tab af data eller fortjeneste eller på grund af driftsafbrydelser) som følge af brugen eller manglende evne til at anvende materialerne på Nuub ApS’ hjemmeside, selvom Nuub ApS er blevet mundtligt eller skriftligt underrettet om muligheden for en sådan skade.

Da nogle jurisdiktioner ikke tillader begrænsninger på underforståede garantier eller ansvarsbegrænsninger for følgeskader eller tilfældige skader, gælder disse begrænsninger måske ikke for dig.

5. Nøjagtighed af materialer

Materialerne på Nuub ApS’ hjemmeside kan indeholde tekniske, typografiske eller fotografiske fejl. Nuub ApS garanterer ikke, at materiale på vores hjemmeside er korrekt, fuldstændigt eller aktuelt. Nuub ApS kan til enhver tid foretage ændringer i materialet på vores hjemmeside uden varsel. Nuub ApS forpligter sig ikke til at opdatere materialerne.

6. Links

Nuub ApS har ikke gennemgået alle de eksterne websteder vores hjemmeside linker til. Derfor er vi heller ikke ansvarlige for indholdet på et sådant websted. Brug af et sådant link på vores hjemmeside er derfor på brugerens egen risiko.

7. Vilkår for brugsændringer

Nuub ApS kan til enhver tid uden forudgående varsel revidere disse brugsbetingelser på vores hjemmeside.Ved brugen af vores hjemmeside accepterer du at være bundet af den nuværende version af disse brugsbetingelser.

8. Lovvalg

Eventuelle krav vedrørende Nuub ApS’ hjemmeside er underlagt lovgivningen i Danmark, uden hensyntagen til lovbestemmelser.

9. Privatlivspolitik

Det er Nuub ApS’ politik at respektere dit privatliv om enhver information, vi måtte indsamle, mens vi driver vores hjemmeside. Derfor har vi udviklet denne privatlivspolitik, så du kan forstå, hvordan vi indsamler, bruger, kommunikerer, afslører og ellers gør brug af personlige oplysninger.

Vi har beskrevet vores privatlivspolitik nedenfor.

I. Vi indsamler personlige oplysninger med lovlige og relevante midler, og i givet fald med den pågældende persons viden eller samtykke.

II. Før eller på det pågældende tidspunkt for indsamling af personlige oplysninger, vil vi identificere de formål, for hvilke der indsamles oplysninger.

III. Vi indsamler og bruger personlige oplysninger udelukkende til at opfylde de formål, der er angivet af os, og til andre hjælpeformål, medmindre vi opnår samtykke fra den pågældende person eller som krævet i loven.

IV. Personoplysninger skal være relevante for de formål, som de skal bruges til, og i det omfang det er nødvendigt for disse formål, skal være nøjagtige, fuldstændige og ajourførte.

V. Vi beskytter personlige oplysninger ved hjælp af den fornødne sikkerhed, der er relevant for de formål, som de skal bruges til, og i det omfang det er nødvendigt.

 

10. Cookiepolitik

Vores hjemmeside sætter nogle første-party Cookies, som enten er tekniske funktionalitet og nødvendige for hjemmesiden køre optimalt. Med hensyn til indsamling af anonym brugersporing og trafikmåling gør vi kun dette hvis der er givet samtykke.

Vores hjemmeside anvender cookies inden for gældende lovgivning i henhold til ovenstående formål.

Hvis du ikke ønsker at modtage cookies kan du blokere dem.

Se vejledning her